АГЕНЦИЯ СЛИВЕН - Адрес: Гр. Сливен, ул. "Ген. Драгомиров" № 4, вх. А, телефони за връзка: 044 580 132; 0886 43 89 12, e-mail: agency@sliven.net, e-mail: agencia_sliven@abv.bg

3300 СИГНАЛА ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ СА ПОДАДЕНИ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2011 ГОДИНА

Децата
09.12.2011 / 17:47

В България има висока толерантност към употребата на физическо насилие спрямо деца като възпитателно средство. Това е констатация от проведено изследване по поръчка на Институт по социални дейности и практика, което е част от международно проучване в още 5 страни от региона - Литва, Латвия, Украйна, Молдова и Полша.

Изследването е осъществено в рамките на проект „Детство без насилие: към по-добра система за закрила на децата в Източна Европа." Резултатите от него бяха представени на национална конференция в Столична община.

Всеки трети от анкетираните смята, че през последните 10 години в България родителите използват по-често телесното наказание като модел на възпитание спрямо децата си. Според близо 60% през последното десетилетие все повече деца биват лишени от грижата на своите родители. Едва 1 от всеки 10 отговаря, че това се наблюдава по-рядко.

Крещенето и обиждането на деца от страна на родителите са сред често прилаганите „мерки."

Сред най-често използваните наказания са критикуването на децата и повишаването на тон, а сред най-употребяваните методи за физическо наказание са напляскването и шамаросването.

1/4 от запитаните посочват, че родителите не променят този негативен модел на поведение в комуникацията с децата. Повече от половината от запитаните смятат, че физическото наказание - бой, не бива да се използва.

Изследването показва още и степента на доверие към институциите за закрила на детето. С най-голямо доверие по отношение на способността да окажат подкрепа на дете - жертва на насилие, са органите на МВР и органите на правосъдието. Училището и детската градина са институциите, за които в най-ниска степен се счита, че биха могли да окажат подкрепа на дете, малтретирано в семейството.

Доц. Нели Димитрова, председател на Сдружение „Институт по социални дейности и практики", заяви, че България е страна с култура, центрирана към възрастните, не към детето.

По думите й по-голяма част от общоприетите ценности са свързани с разбирания за това, че всичко е оправдано в името на доброто бъдеще, че всички изисквания и наказания са за доброто. "Проблемът за физическото насилие над детето е пряко свързан с тези нагласи и култура, приемащи употребата на наказанието, включително физическото като необходимо зло", смята доц. Димитрова.

Огромна е разликата между авторитетен родител и авторитарен, подчерта Мишел Либерт от Асоциация на педо-психиатрите, Лил, Франция, който участва в конференцията.

Експертите обсъждаха психологически и социални аспекти на телесното наказване на най-малките деца от 0 до 3 години, както и добрите практики на превенция в различните страни. Разгледани бяха и нормативните рамки и възможностите за законодателни промени.

Децата до 3-годишна възраст са в най-голяма степен зависими от възрастните и затова мерките за закрила на децата са от особено значение във всяка страна, категорични са експертите.

Те отправят конкретни препоръки на базата на изследванията си с идеята да послужат за лобиране за законови промени, промени в институциите, насочени към по-добро зачитане на правата на детето.

Най-добрата превенция е повишаването на качеството на родителската грижа и затова трябва да се подкрепя позитивното родителство, категорични са специалистите.

Те припомниха, че способността за привързване, изградена в ранна детска възраст има ролята на матрица за всички последващи връзки и че синдромът на родителско отчуждение все повече се разглежда като вид психическо насилие. Заплахи, критики, викане по децата могат да бъдат квалифицирани също като вид насилие.

В България няма забрана на телесното наказание и то продължава да бъде част от възпитателната практика на възрастните, а рискът от физическо насилие и телесно наказание във възрастта до 3 години се оценява като висок. Според официалните данни за детска смъртност по т.нар. „Други извън медицински причини" експертите са категорични, че е необходимо усъвършенстване на качеството и обхвата на мерките за превенция.

Те предлагат водещите институции в партньорство с неправителствени организации да разработят серия информационни мерки и дейности за създаване на общо разбиране за доброто родителство, което отхвърля телесното наказание.

Според тях е необходимо да се развият универсални услуги за подготовка на бъдещи родители и че е много важно да се гарантира достъп на хората до услуги, като училище за родители, детски ясли, консултиране на млади родители, както и да се гарантира качеството на тези услуги. За доброто им качество експертите предлагат да се разработят стандарти - въвеждането на стандарти за ранно детско развитие и учене, както и приемане на общ стандарт за всички работещи с деца.

Експертите са на мнение, че е необходимо е да се преосмисли системата за подпомагане и подкрепа на майчинството и на семействата с трудности. Проведеното проучване показва, че причините за изоставяне на деца са пряко свързани с бедността, безработицата, неграмотността и ниската квалификация. Немалка част от такива семейства обричат децата на още по-висок риск от бедност и маргинализиране.

В паралелна конференция в София за превенция и защита от домашното насилие стана ясно, че малтретираните много по-често се доверяват на неправителствените организации, отколкото на държавата. От общо 3300 сигнала за домашно насилие, получени през първите 9 месеца на годината, близо 1900 жертви са се обърнали към Асоциация "Анимус" и Алианса за защита от домашното насилие.

"В България проблемите не са толкова в законодателството, а в това, че то не се прилага", коментира бившият правосъден министър и избрана за вицепрезидент на страната Маргарита Попова. Докато бе член на правителството, тя работеше по проект за създаване на специализиран съд за непълнолетни, както и за използване на специално обучени полицаи и следователи при преследването на детската престъпност.

По време на конференцията Попова съобщи, че до края на годината работна група към Министерството на правосъдието ще изработи проект за Национален координационен механизъм за защита от домашното насилие.

"Нека най-напред да видим каква е практиката - законодателна липса или дефицит на правосъдие. Дефицитът на правосъдие в областта има, защото по този проблем не се говори. Понякога се неглижират този тип дела и хората смятат, че това са едни вътрешни проблеми, които всеки в семейството си да решава. Има опасност, ако действаме "на парче", домашното насилие да се превърне във вторична виктимизация", коментира още Маргарита Попова.

Към Асоциация "Анимус" са се обърнали 182 жени с техните деца, които са дефинирани като "спешни случаи". Други 1629 души са се обърнали към горещата линия. Има 257 случая, докладвани за деца в риск, при които самите деца са се обърнали към нас и са споделили за тежко физическо домашно насилие, насочено към тях", обясни изпълнителният директор на асоциацията Надежда Стойчева.

Има и насилвани мъже

За същия период, новозаведените дела за домашно насилие са 1287 за цялата страна, от които приключени са 897. Това показват данните от мониторинга на Алианса за защита от домашното насилие, проведен в 10 града от страната.

Само 20% от жертвите на насилие са безработни, а статистиката показва, че те се обръщат с молба за помощ едва между втората и двайсетата година от началото на тормоза. От лицата, получили заповед за защита от съдилищата по закона, 97% са жени. По-голямата част от останалите три процента са деца, но има и мъже, жертви на домашно насилие.

Според Маргарита Попова децата трябва да бъдат отделени и разглеждани като отделна група, защото "насилието поражда насилие". Според експертите основните проблеми са, че жертвите не знаят към кого да се обърнат за помощ и не знаят дали ще я получат. Всяка пета жена в света е жертва на домашно насилие, сочи още статистиката.

 
 

Copyright © 2008-2016 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев